Veilige gemeente

Een veilige gemeente

Als Vrije Baptisten Gemeente Graafstroom hechten wij waarde aan een veilige omgeving voor onze
leden en gasten. Daarom is de VBGG aangesloten bij SEM, Stichting Evangelisch Meldpunt.

Zij helpen ons om de betrouwbaarheid van gemeenteleden met een leidinggevende functie te waarborgen.
De gedragscode voor leidinggevenden is daarbij een belangrijk hulpmiddel. De gedragsregels uit de code gelden voor de leidinggevenden en pastorale medewerkers in onze gemeente, inclusief kringleiders, kinderwerkers en jongerenleiders. Ook helpt SEM ons via voorlichting om ons beleid verder te ontwikkelen zodat we de kans op misbruik in vertrouwens- en gezagsrelaties verkleinen. 

Interne vertrouwenspersonen

In de gemeente hebben wij 2 interne vertrouwenspersonen:
Marit Maat en Wim van de Voorde.

Zij zijn beschikbaar voor advies en een luisterend oor rond grensoverschrijdend gedrag binnen onze gemeente. Contact opnemen kan via de mail.

Hulp bij machtsmisbruik

Belangrijke taak voor SEM is ook om recht te doen en hulp te verlenen bij (vermeend) machtsmisbruik. In de praktijk betekent dit dat een gemeentelid of deelnemer aan één van onze activiteiten met klachten over machtsmisbruik terecht kan bij het landelijke SEM-meldpunt. 

Zij zijn op werkdagen te bereiken van 9.00-17.00 uur via het nummer: 085-4881440.

WEGWIJZER

BEZOEK ONS
Van Beukelaarweg 33
2971 VL Bleskensgraaf

STEUN ONS
NL 41 RABO 0132398885
t.n.v. Vrije Baptisten Gemeente Graafstroom

CONTACT
info@baptistengraafstroom.nl
www.baptistengraafstroom.nl