Samenkomst

Elke zondagochtend om 10.00 uur komen we bij elkaar in onze samenkomstruimte.

Deze samenkomsten staan in het teken van aanbidding, lofprijs, dankzegging, ontmoeting, opbouw en onderwijs. Daarbij staat Jezus Christus centraal. We willen Hem eren door het zingen van liederen. Ook is er in de dienst vaak gelegenheid om persoonlijk een gebed tot Hem uit te spreken.

De dienst wordt geleid door de zangleider, die ook de liederen voor de dienst uitkiest. Dit gebeurt voornamelijk uit de bundel Opwekking, maar kan ook uit andere bundels. De prediking wordt gedaan door de (gast-)spreker.

Er is geen liturgie, maar er is wel een vorm gekozen waarop de samenkomst verloopt. Vaak krijgt ieder de mogelijkheid om zich in een persoonlijk uitgesproken gebed tot de Heer te richten.

Tijdens de diensten is er crèche voor kinderen van nul tot vier jaar en zondagsschool voor kinderen van vijf tot en met twaalf jaar. Meer informatie vindt u onder ‘Kids‘.