Oudsten & Diakenen

Oudsten & Diakenen

Onze gemeente wordt bestuurd door een oudstenteam. De oudsten zien erop toe dat elk gemeentelid een taak kan uitvoeren binnen of buiten de gemeente. Hierin worden zij bijgestaan door de diakenen en de leidinggevenden van de verschillende bedieningen in de gemeente, zoals de kringleiders, de leiding van de zondagsschool, de leiders van het jeugdwerk, muziek- & zangteam etc.

Het team van oudsten bestaat uit:

• Pieter & Marieke Breedijk
• Jurjen & Jantine den Besten
• Stefan & Evelyne van der Weide

Het team van diakenen bestaat uit:

• Harm & Leonie Duyster
• Thijs & Marjolein Savert
• Martin & Petra van Zessen

WEGWIJZER

BEZOEK ONS
Van Beukelaarweg 33
2971 VL Bleskensgraaf

STEUN ONS
NL 41 RABO 0132398885 t.n.v.
Vrije Baptisten Gemeente Graafstroom

CONTACT
info@baptistengraafstroom.nl
www.baptistengraafstroom.nl