Privacyverklaring

De Vrije Baptisten Gemeente Graafstroom te Bleskensgraaf is een kerkelijke gemeenschap en verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

In onderstaande privacyverklaring staat precies wat u van ons kunt verwachten, aan welke regels we ons houden en wat uw rechten zijn.