Bemoedigingsreis Cuba

Volg de reis van Marian en Annemieke naar Cuba…

20 april vertrokken we naar Cuba! Vind je het leuk om ons te volgen?
Dat kan op twee manieren:

1) Voor beknopte in info en vooral foto-en filmmateriaal, klik hier om onze Polarsteps te bekijken

2) Wil je de uitgebreidere reisverslagen ontvangen, klik dan hier om je aan te melden voor de mail
(Als je dit de vorige reis gedaan hebt, dan sta je al in het bestand.)

Deze reis ga ik met Annemieke Bons, zij is al vaker mee geweest. In Cuba ontmoeten we Juan Carlos, de coördinator van Woord in actie in Cuba. Zij zullen samen met ons het westen van Cuba bezoeken. Het samen optrekken heeft als bijkomend voordeel dat we de reistijd ook kunnen gebruiken om veel aspecten van het werk te bespreken, van Juan Carlos en Mercedes te leren over de culturen en het Spaans te blijven oefenen! We vliegen via Canada op Varardero, nemen de bus naar Havanna (omdat er alleen daar een huurauto beschikbaar was) en reizen dan gezamenlijk verder. De laatste keer dat we de kerken daar bezochten was in 2019; we kijken er naar uit om de contacten weer aan te halen! De vorige keren wat het een heel bijzondere tijd met de christenen daar!

Hartelijke groet, Marian Leenman

Laten wij niet liefhebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid’
1 Joh. 3:18b

Doel van de reis:
Bemoediging van pastors door persoonlijke ontmoetingen.
Onderzoek of we in het westen projecten kunnen starten(medicijnproject, zadenproject).
Meeting met groep pastors om onderlinge contacten en samenwerking te stimuleren.
Evangelisatiemiddag voor kinderen.
Uitdelen van medicijnen aan christenartsen.
Overleggen over de container die verstuurd wordt vanuit Nederland.

Dank-en gebedspunten:
Dankpunt: God heeft op een bijzondere manier voorzien in een 20-voets container om naar Cuba te verschepen; we hoeven deze container alleen maar te vullen! U hoort hier later meer over.
Gebed voor de reis, de douanecontrole. Wilt u bidden dat God de ogen sluit van hen die moeten controleren? We hebben weer van alles bij ons, o.a. medicijnen.
Gebed voor onze gezondheid en voor een goede samenwerking in het reisgezelschap.
Gebed dat we tot zegen mogen zijn tijdens onze ontmoetingen en dat we de juiste beslissingen nemen bij het uitdelen van alle materialen.
Gebed voor hen die we achterlaten (klein)kinderen, onze families e.a.