Nieuw pand – Van Beukelaarweg 33

Zoals zondag al is gemeld, zijn we in de volgende fase van de huisvestingplannen beland. Na maanden van wachten en geduld, vallen nu alle puzzelstukjes op de goede plek. We kunnen overgaan tot aankoop van de verdieping van het pand!
Het positieve advies van SKG (en gemeenteleden) m.b.t de financiering, de verleende omgevingsvergunning, de positieve taxatie, de vorderingen m.b.t. het koopcontract en de splitsingsakte, et cetera. 
 
Dat maakt dat we (in goed overleg met de verkoper) heel binnenkort al echt aan de slag kunnen met de werkzaamheden in het pand. Bijgaand zien jullie de planning, zoals die ons nu voor ogen staat. Daarnaast nog een keer de meest recente plattegrond, van de begane grond en de verdieping.
 
We willen iedereen uitnodigen om deel te nemen aan de werkzaamheden. Hoe meer zielen, ….
Als iedereen ergens aan meehelpt, is het goed te doen, en geeft het ook nog eens veel plezier en betrokkenheid met elkaar. Komende zaterdagmorgen kun je al komen, om te helpen met het demonteren van plafonds. Maar je mag ook gewoon komen kijken en je wat oriënteren. Wij kunnen je dan uitleg geven over de werkzaamheden, als je vragen hebt.