Onze gemeente wordt bestuurd door een oudstenteam. Zij werken daarbij samen met de diakenen en de overige leidinggevenden binnen de gemeente.

De structuur in onze gemeente is bedoeld om de gemeente te laten groeien en de leden op te bouwen. 

De oudsten zien erop toe dat elk gemeentelid een taak kan uitvoeren binnen of buiten de gemeente. Hierin worden zij bijgestaan door de diakenen en de leidinggevenden van de verschillende bedieningen in de gemeente, zoals de kringleiders, de leiding van de zondagsschool, de leiders van het jeugdwerk, muziek en zang, enzovoorts.

Gelovigen worden gestimuleerd op het gebied van:

• toewijding aan God

• aanbidding van God

• dienstbaarheid aan elkaar

• aandacht en zorg voor elkaar

• ontdekken en gebruiken van hun gaven

• persoonlijke ontwikkeling

• opdoen van (bijbel)kennis

• het geven van het goede voorbeeld