Kids

Het sámen gemeente zijn en beleven, vinden we heel belangrijk. Dat is ook de motivatie achter de gezamenlijke start in de dienst met groot en klein. Na de opening van de dienst en het zingen van een paar liederen, gaan de kinderen naar verschillende kinderruimten waar ze op niveau bijbelonderwijs krijgen. Ieder jaar bekijken we opnieuw de verdeling van de groepen en houden we rekening met de noden van de kinderen en het aantal kinderen.

De Waterkippies
Kinderen van 0-4 jaar zijn welkom bij De Waterkippies; de kinderen mogen hier spelen, eten en slapen. Persoonlijke info kan op het whiteboard geschreven worden. Voor de peuters is er een kort programma met bijbelliedjes, bijbelverhaal en een bijpassende knutsel. 

De Regenboog
Kleuters zijn welkom bij De Regenboog; als de kinderen binnenkomen, gaan ze eerst een poosje spelen. Na een poosje begint het programma van De Bijbelbasics; dit omvat een bijbelverhaal, een creatieve uitleg en een knutsel of spel.

De Fontein
Kinderen van groep 3 en 4 komen naar De Fontein. We ontvangen hen in de kring waar ze elkaar vertellen over hun wel en wee. Aansluitend werken we ook met het programma van Bijbel Basics. Het mooie van dit programma is dat ook minder bekende bijbelverhalen aan de orde komen.

De Brug
Onze oudste kinderen gaan naar De Brug; de groepen 5,6,7,8. Ook hier wordt met De Bijbelbasics gewerkt in combinatie met andere themalessen, de verwerkingen zijn meer dan alleen knutsels; soms moeten de kinderen een proefje doen of iets onderzoeken/ opzoeken in de bijbel.

Bijbel Basics
Met Bijbel Basics brengt het Nederlands Bijbelgenootschap de Bijbel dicht bij kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De Bijbel én het kind staan centraal: Bijbel Basics houdt rekening met de leervoorkeuren van en leeftijdsverschillen tussen kinderen, en legt tegelijkertijd een brede basis voor de ‘bijbelopvoeding’ van kinderen.