Informatie

De Vrije Baptisten Gemeente Graafstroom (VBGG) bestaat uit christenen die wonen in de dorpskernen van voormalige gemeente Graafstroom en omgeving. Samen vormen we een plaatselijke gemeente van Jezus Christus.

We willen het gemeente-zijn met elkaar beleven tijdens de zondagse bijeenkomsten, maar ook in ons dagelijks leven op andere dagen. Wij doen dat door middel van gebedsbijeenkomsten, bijbelstudies en andere activiteiten.

Ons doel is een levende gemeenschap van christenen te zijn, die aantrekkingskracht uitoefent op mensen die nog niet geloven. We hopen dat zij daardoor de rijkdommen van een leven met God zullen gaan zien.

Samen met andere kerken en gemeenten willen we gehoor geven aan de oproep van Jezus om het evangelie te verkondigen en Hem te volgen.